Om InCoax Networks  

InCoax Networks ger ny användning till fastigheters befintliga koaxialkabelnät för förlängning av fiber och fast yttäckande radioaccess (FWA) till världens ledande bredbandsoperatörer. Tekniken är ett högpresterande, framtidssäkert, pålitligt och kostnadseffektivt komplement, som minskar installationstiden och förbättrar anslutningsgraden, för ökad digital integration och bred tillgång till internet. 

Pressmeddelande 

Caset

InCoax Networks – Tillhandahåller Fiber Access Extension-lösningar till världsledande telekom- och bredbandsleverantörer. 

  • InCoax lösningar gör det möjligt för internetleverantörer att maximera befintliga bredbandslösningar. InCoax använder sig av befintlig kapacitet i fastigheternas koaxialnät för att ansluta till fiber vilket minskar tiden till intäkter för internetleverantörer. 
  • Stor marknadsmöjlighet på fibermarknaden där 51% och 59% av hushållen med tillgång till fiber i EU respektive USA saknar anslutning till fibernätet. 
  • Accelererande kommersialisering driven av ökande beställningar och intresse från ledande internetleverantörer.
    • Framgångsrikt samarbete med Google Fiber med en ökande orderingång. Total ordervolym om 27,1 MSEK från Google Fiber under Q4 2023. 
    • Ökat intresse från Tier-1 internetleverantörer. Order om 14 MSEK säkrad från amerikansk Tier-1-operatör under Q3 2023.
  • Under Q4 2023 tecknade InCoax samförståndsavtal (MoU) med Nokia.
  • Högsta nettoförsäljningen för ett enskilt kvartal någonsin under Q3 2023 och i december 2023 kommunicerade Bolaget en förväntan om att överträffa det finansiella målet för 2023. 

Hemsida: https://www.incoax.com/ 

 

Företrädesemission

 

 

SEK 52,6 Miljoner

December 2023

Finansiell Rådgivare