Vatorsecurities.se använder sig av cookies för att ge dig som besökare en så bra upplevelse som möjligt.

Kommenterar transaktionen

”Med det kapital, och förtroende, som vi nu erhåller från investerarkollektivet kommer vi att kunna fortsätta att hålla ett högt tempo i utrullningen av vår ”Roadmap till högvolymsproduktion”. Lejonparten av kapitalet kommer att användas för att få fram kommersiella sensorelement, men vi kommer även att kanalisera resurser till såväl applikationsutveckling som att skapa en säljorganisation redo att ta bolaget till nästa nivå”, kommenterar Leif Borg, tillförordnad VD.

Pressmeddelande

Om JonDeTech

JonDeTech är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför patenterad IR-sensorteknik som bygger på nanoteknologi. Bolagets IR-sensorer är ned till en tiondel så tjock som konventionella sensorer, byggda i plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad, vilket öppnar för en mångfald av applikationer inom bland annat konsumentelektronik och mobiltelefoner.

Caset

JonDeTech meddelade nyligen att bolaget hade uppnått en tillräckligt hög konfidensnivå om att erhålla ett positivt produktionsutfall i närtid för att publicera sin utrullningsplan, kallad ”Roadmap till högvolymsproduktion”. I denna roadmap presenterar JonDeTech en tidslinje med viktiga kommande milstolpar för att nå högvolymsproduktion av kommersiella sensorer.

  • Working sample (Q2 2021)
  • Engineering sample (Q3-Q4 2021)
  • Production Readiness (Q4 2021)
  • Commercial sensor, low volume (Q4 2021 – Q1 2022)
  • Commercial sensor, volume production (Q2 2022)
  • Commercial sensor, high volume production (Q4 2022-Q2 2023)

Källa: https://www.jondetech.se/nyheter/pressmeddelanden/jondetech-sensors-publicerar-en-roadmap-till-hogvolymprodukt-85441

 

Riktade Emissioner

 

 

SEK 32,4 Miljoner

Juni 2021

Sole Bookrunner

Deal team

Anders Arviken
Deal Captain / Partner
Toni Lovric
Head of Corporate Finance / Partner
Kristofer Krolak
Head of ECM / Partner