Om Kancera AB (publ) 

Kancera AB utvecklar en ny klass av läkemedel mot inflammation och cancer, med fokus på att utveckla läkemedelskandidater som med precision styr immun- och cancerceller genom det s.k. fraktalkinsystemet. Aktien handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market.  

Pressmeddelande

Caset 

  • Ledande inom läkemedelsutveckling av småmolekylära fraktalkinblockerare: Kancera utvecklar två läkemedelskandidater med samma verkningssätt; CX3CR1-antagonisterna KAND567 och KAND145.
  • Framgångar inom FoU som verifierar affärsstrategin: Två läkemedelskandidater (KAND567 och KAND145) framtagna från preklinisk forskning till klinisk utveckling i människa.
  • Pipeline under fortsatt utveckling:
    • FRACTAL-studie: Syftar till att förhindra reperfusionsskada och kardiovaskulär död orsakad av överdriven inflammation hos STEMI-patienter som genomgår PCI: Fas IIa-studien är avslutad och positiva resultat rapporterades i december 2023.
    • KANDOVA-studie: Syftar till att öka effektiviteten av platinum-behandling vid äggstockscancer med återfall: Pågående kombinerad fas Ib/IIa-studie genomförd på flera universitetssjukhus i Sverige, Norge och Danmark med målet att presentera resultat före utgången av 2024.
    • KAND145: Andra generationens fraktalkinblockerare avsedd för cancerindikationer. Pågående first-in-human fas I-studie på två platser i Finland med förväntade toppresultat under andra kvartalet 2024.
  • Kanceras affärsmodell är att bedriva sen utveckling och kommersialisering i samarbete med läkemedelsföretag med fokus på specialistvård och Kancera intensifierar nu sina affärsutvecklingsaktiviteter. 

 Hemsida: https://kancera.com/investerare/ 

 

Företrädesemission

 

 

SEK 121,9 Miljoner

Februari 2024

Sole Global Coordinator