Om Saniona 

Saniona är ett biofarmaceutiskt företag i klinisk fas som fokuserar på epilepsi och upptäckt och utveckling av läkemedel som modulerar jonkanaler. Sanionas pipeline inom epilepsi inkluderar fas 2-tillgången SAN711 för behandling av absensanfall, den prekliniska substansen SAN2219 för akuta upprepade anfall och Kv7-programmet för refraktära fokala anfall. Utanför epilepsi Saniona har tre kliniska program redo för partnering. Sanionas längst framskridna läkemedelskandidat, tesofensin, har utvecklats mot myndighetsgodkännande för fetma i Mexico av Sanionas partner Medix, medan Tesomet™ är redo för fas 2b för sällsynta ätstörningar och SAN903 är redo för fas 1 för inflammatorisk tarmsjukdom. Saniona har forsknings- och utvecklingssamarbeten med Boehringer Ingelheim GmbH, Productos Medix, S.A de S.V, AstronauTx Limited och Cephagenix ApS. Saniona är baserat i Köpenhamn och är noterat på Nasdaq Stockholm Small Cap (OMX: SANION).  

Pressmeddelande 

Caset 

  • Biofarmaceutiskt företag i klinisk fas fokuserat på epilepsi – ledande inom upptäckt och utveckling av jonkanalläkemedel.
  • Banbrytande egenutvecklad jonkanalsläkemedelsupptäcktsmotor som kontinuerligt genererar nya läkemedelskandidater med betydande potential.
    • SAN711 (epilepsi), SAN903 (inflammatoriska och fibrotiska sjukdomar), SAN2219 (epilepsi), Kv7 2/3, Migränprogram (Cephagenix partnerskap), Schizofreniprogram (Boehringer Ingelheim partnerskap), Alzheimers program (AstronauTx partnerskap). 
  • Sanionas tillgång Tesofensine är inriktad på marknadslansering 2024, tillsammans med marknadsledaren Medix, inriktad på den mexikanska fetmamarknaden på 190 miljoner USD.
  • Genom framgångsrika spinouts, partnerskap och licensavtal har Saniona erhållit ca. 400 miljoner kronor med framtida uppsida bevarad genom milstolpar och royalties från företag som Janssen, Pfizer, Boehringer Ingelheim, AstronauTx och Medix. 

Hemsida: https://saniona.com/sv/investerare/

 

Företrädesemission

 

 

SEK 140 Miljoner

December 2023

Finansiell Rådgivare