Kommenterar till transaktionerna

Hittills under 2021 har vi erhållit MDR-Certifiering, lanserat vår NMSC (icke-melanom hudcancer) indikation i Europa samt lämnat in ansökan om kostnadsersättning till CMS i Florida i USA Med emissionerna kommer vi att accelerera våra strategiska tillväxtområden ytterligare och påskynda marknadspenetrationen i USA med ansökan om kostnadsersättning i fler regioner. Vidare kommer vi fortsätta vidareutveckla våra applikationer inom hudens barriärfunktion med fokus på att säkra ytterligare partnerskap. Sammanfattningsvis så ger emissionerna SciBase full finansiering för att erhålla positiva kostnadsersättningsbesked i USA, samtidigt som vi förstärker vår investerarbas genom att välkomna nya lokala och internationella ägare såsom ÖstVäst Capital Management och specialistinvesteraren Van Herk Investments B.V. Van Herk har genom sina investeringar i bland annat BioInvent, Immunicum och Zealand Pharma visat stora framgångar inom life science och  de har dessutom god kunskap inom hudcancerområdet”, säger Simon Grant, VD.

Källa: http://investors.scibase.se/en/scibase-raises-sek-71-2-million-through-two-directed-issues

Om SciBase och Nevisense

SciBase är ett medicinteknikbolag med huvudkontor i Sundbyberg, som utvecklat och säljer ett unikt ”point-of-care” instrument för utvärdering av olika hudsjukdomar såsom hudcancer och atopisk dermatit. Den första produkten Nevisense är ett hjälpmedel för detektion av malignt melanom, den farligaste formen av hudcancer. Vidareutveckling har lett till att Nevisense också kan användas som ett verktyg för att utvärdera hudens barriärfunktion och icke-melanom hudcancer. Produkten baserar på omfattande forskning, och i den största kliniska studien som hittills genomförts för detektion av malignt melanom har Nevisense fått resultat som visar på värdet av metoden för sjukvården. Nevisense är godkänd för försäljning inom EU (CE-märkning), TGA-godkännande i Australien samt godkänt av FDA i USA (PMA). Nevisense är baserad på en metod som kallas Elektrisk Impedansspektroskopi (EIS) som upptäcker maligna vävnader genom att mäta motståndet av elektrisk ström i cellerna. SciBase är noterat på First North Growth Market (”SCIB”). Mer information finns på www.scibase.com.

Källa: http://investors.scibase.se/en/scibase-raises-sek-71-2-million-through-two-directed-issues

Caset

  • Försäljningstillväxten i SciBase drivs av dess AI- och Electrical Imedance Spectroscopy (EIS)-baserade teknikplattform, där den första tillämpningen av vårddiagnosen Nevisense är för noggrann detektering av melanom.
  • Trots Covid-19 levererade SciBase kvartals- och årsförsäljningstillväxt 2020. I Tyskland uppnåddes lönsamhet kvartalsvis lokalt. SciBase aktiekurs har utvecklats från 0,16 euro under Q2 2020 till 0,82 euro för första kvartalet 2021. Bredare kostnadsersättning är en konkret tillväxtfaktor för medicintekniska bolag.
  • Triggers i närtid inkluderar ansökan till medicare-täckning av CPT® III-kod i utvalda amerikanska stater under Q2 följt av teckningsuppdrag som förväntas under Q3. Under Q2 2021 lanserades applikation för att upptäcka icke-melanom hudcancer i Tyskland.

Källa: https://vatorsecurities.se/sv/analysis/commissioned-research-scibase-210416/

SciBase hemsida

 

Riktade Emissioner

 

 

SEK 71,2 Miljoner

Maj 2021

Sole bookrunner