Kommentar till transaktionen

”Genomförandet av denna företrädesemission är ett viktigt steg i vårt mål att accelerera utvecklingen i bolaget och bygga aktieägarvärde. Jag tackar nya och befintliga investerare för deltagandet i denna finansiering som möjliggör fortsatt utveckling av våra nuvarande projekt och framtagande av nya. Bolaget har nu sin starkaste finansiella position någonsin i och med partnerskapet med Deciphera och avslutad emission. Vi kommer att kunna bredda vår projektportfölj och utöka möjligheterna till nya licensavtal”, säger Sprint Bioscience vd, Erik Kinnman.

Pressmeddelande

Om Sprint Bioscience

Sprint Bioscience utvecklar småmolekylära first-in-class läkemedelsprojekt med fokus på onkologi. Med en fragmentbaserad läkemedelsutvecklingsmetod utvecklar bolaget läkemedelsprojekt på ett tids- och resurseffektivt sätt som utlicensieras till globala läkemedelsbolag under den prekliniska fasen. Bolaget har framgångsrikt ingått flertalet licensavtal som uppgår till ett potentiellt värde om 747 miljoner USD i delmålsbetalningar och ytterligare royalties på försäljning.

Caset

  • Utlicenserade projekt med ett potentiellt värde om 747 miljoner USD i delmålsbetalningar plus royalties.
  • Genom att tidigt i läkemedelsutvecklingsprocessen ingå licensavtal där samarbetspartnern finansierar vidareutvecklingen av projekten, kan en bred portfölj med multipla möjliga intäktsströmmar och diversifierad risk byggas.
  • Nuvarande projektportfölj utgörs av tre projekt utlicensierade till globala läkemedelsföretag och två interna projekt under utveckling.

Sprint Bioscience website

 

Företrädesemission

 

 

SEK 67,6 Miljoner

September 2021

Finansiell Rådgivare