Kommentarer till transaktionen

”Vi är glada över att ha stärkt vår finansiella position vilket möjliggör inledning av en klinisk studie med vår stamcellsprodukt XSTEM för behandling av artros samt fortsatt prekliniskt utvecklingsarbete inom våra cancerprojekt. Vi har under året fått vår GMP-produktionsanläggning godkänd av Läkemedelsverket, rapporterat flertalet positiva prekliniska resultat och godkända patent i våra pågående projekt och stärkt vår styrelse. Med detta kapitaltillskott kan vi nu fortsätta på den inslagna vägen mot kommersialisering av våra produkter”, säger vd Evy Lundgren-Åkerlund. 

Pressmeddeland

Om Xintela  

Xintela utvecklar innovativa patentskyddade stamcellsterapier och riktade cancerterapier baserade på markörteknologiplattformen XINMARK. Plattformen bygger på specifika cellytproteiner (integriner) och mer än 25 års forskning och utveckling. Xintela använder markörteknologin för att selektera och kvalitetssäkra stamceller för utveckling av stamcellsprodukter (XSTEM) för sjukdomar som idag saknar effektiva behandlingsalternativ, som ledsjukdomen artros. Xintela har byggt en GMP-anläggning för produktion av stamceller och förbereder en First-in-Human studie på patienter med knäartros. I onkologiprogrammet utvecklar Xintela antikroppsbaserade terapier för behandling av aggressiva tumörer inklusive glioblastom och trippelnegativ bröstcancer. 

Caset 

  • Xintela utvecklar novella stamcellsterapier och antikroppsbaserade riktade cancerterapier baserade på integrinmarkörteknologi-plattformen XINMARK®. Den patenterade stamcellsprodukten XSTEM®, producerad i Xintelas egen GMP-anläggning, påbörjar en klinisk fas I/IIa studie 2021.
  • Inriktning på sjukdomsområden som för närvarande saknar effektiv behandling, inledningsvis artros, glioblastom och trippel-negativ bröstcancer. 
  • XINMARK® plattformen driver utvecklingen av innovativa stamcellsterapier och riktade cancerterapier med betydande kommersiell potential. 
  • Xintela avancerar till klinisk fas genom att inleda en fas I/IIa studie inom stamcellsprogrammet och sena prekliniska studier inom cancerterapi under 2021.

Xintelas hemsida

 

Riktad Emission

 

 

SEK 28 Miljoner

Juni 2021

Sole Bookrunner