Om ZignSec 

ZignSec AB (publ) är ett RegTech-företag som tillhandahåller och utvecklar en komplett KYC, KYB-compliance plattform. Plattformen ger bolagets kunder en sömlös onboardingprocess och lätthanterlig övervakning, vilket möjliggör för kunderna att på ett säkert sätt expandera sin verksamhet internationellt samtidigt som de uppfyller compliance processer. Plattformen utvecklas ständigt genom addering av ledande tjänster och verktyg, vilket förbättrar kundupplevelsen och konkurrenskraften. För närvarande har ZignSec fler än 500 kunder spridda över en rad branscher där identifiering utgör en viktig faktor, med störst koncentration inom finansiella tjänster och annan reglerad verksamhet. ZignSec fokuserar på organisk tillväxt kombinerat med en aktiv M&A-strategi, där strategiskt viktiga företag förvärvas.

Pressmeddelande

Caset 

  • ZignSec utvecklar och driver en plattform där bolaget framgångsrikt har aggregerat regulatoriska- och compliancelösningar från över 200 länder, vilket möjliggör bolag att på en global använda optimerade lösningar för både sina företagskunder och konsumenter. ZignSec samarbetar redan med flertalet högprofilerade kunder. (t.ex. nyligen signerade kunder som Grant Thornton, Deloitte, WISE, Asiapay). 
  • Bolaget verkar på den starkt växande RegTech-marknaden som förväntas växa 24% per år och uppnå ett värde om 87 miljarder USD 2028. Tillväxt drivs av regulatoriska förändringar som ständigt ökar kraven inom compliance, AML och KYC. Vilket i sin tur ökar komplexiteten för företag, särskilt för de företag som bedriver gränsöverskridande verksamhet.
  • ZignSecs plattform för compliancelösningar bemöter dessa utmaningar genom att samla ett utbud av ledande lösningar på en enskild plattform som kan nås via API.
  • Framgångsrik integration av förvärvade företag (Basis ID, Wyzer, Web Shield) och kommersiella avtal med högprofilerade kunder stödjer fortsatt stark tillväxt, nettoomsättningtillväxten uppgick till 281% under 2021 jämfört med 2020.
  • Under 2022 avser ZignSec lansera den senaste versionen av deras plattform och en ny SaaS portal med nya funktioner och tjänster som förväntas utöka kapaciteten och expandera den adresserbara marknaden.

 ZignSecs hemsida

 

Företrädesemission

 

 

SEK 59,2 Miljoner

Maj 2022

Finansiell rådgivare