Certified Adviser

Vator Securities CA är framtagen särskilt för tillväxtbolag

Noterade bolag på Nasdaq First North måste ha en s.k. certified adviser, som säkerställer att bolaget efterföljer Nasdaq First Norths regelverk. Vator Securities erbjuder certified adviser-tjänsten till bolag som antingen redan är eller är på väg att bli listade på Nasdaq First North.

Vator Securities certified adviser-tjänst är särskilt framtagen för tillväxtbolag. Som certified adviser säkerställer Vator Securities att kunden lever upp till kraven enligt Nasdaq First Norths regelverk och levererar kvartalsvisa rapporter till kunden om att kunden lever upp till sina åtaganden. I förekommande fall lämnar Vator Securities åtgärdsförslag.

Utöver tillhandahållande av sedvanliga certified adviser-tjänster arbetar vi proaktivt med interna initiativ och noggrant utvalda externa samarbetspartners i syfte att erbjuda rådgivning kring finansiell kommunikation och kommunikationsstrategier.

Certified Adviser
Tel: +46 8 5800 6599
Kungsgatan 34
111 35 Stockholm
E-post: ca@vatorsec.se