Kommentar till transaktionen

”Likviden från Företrädesemissionen kommer att göra det möjligt för oss att implementera nästa viktiga steg i utvecklingen av Cyxones nya behandling för reumatoid artrit (RA). Vi har en robust och välstrukturerad plan för att leverera värdeskapande till våra aktieägare samt till patienter över hela världen och vårt erfarna team ser nu fram emot att ta Bolaget till nästa nivå,” säger Tara Heitner, vd, Cyxone.

Pressmeddelande

Om Cyxone

Cyxone är ett svenskt medicinskt plattformsföretag i kliniskt skede som fokuserar på ett utveckla och avancera nya lösningar för patienter som lider av svåra autoimmuna sjukdomar såsom reumatoid artrit (RA) och multipel skleros (MS). Cyxone drivs av ledande personer inom läkemedel och bioteknik samt akademiker med lång erfarenhet och expertis inom immunterapi.

Fas 2b-studie av Rabeximod för RA

Rabeximod, en ny molekylär enhet med en unik verkningsmekanism, förväntas tillgodose ett betydande, ouppfyllt kliniskt behov i behandlingen av patienter med RA. Trots mängden och mångfalden av de läkemedelsklasser som inriktar in sig på RA så uppvisar en hög andel behandlade patienter partiell respons och relativt få patienter visar varaktig förbättring. Förutom ineffektivitet så har intolerans och växande bevis på biverkningar associerade med anti-TNFα, såsom allvarliga infektioner, malignitet och neurologiska brister, gett upphov till ökad efterfrågan på behandlingar med förbättrade säkerhetsprofiler.

Såväl som preklinisk data och initial historisk klinisk data stödjer argumentet att Rabeximod kan ha en markant förbättrad nytta-riskprofil jämfört med befintliga behandlingar och utgöra ett innovativt läkemedel som kan användas i behandling av hög-risk patienter samt kan ha en förbättrad säkerhetsprofil.

I de nyligen initierade uppstartsaktiviteterna för en randomiserad, dubbelblindad, 24 veckor lång fas 2b-studie, som genomförs tillsammans med en internationellt välrenommerad CRO, kommer Rabeximod att undersökas i dess effektivitet, säkerhet och tolerabilitet i ett segment av RA-patientpopulationen som visat sig inte svara på standardbehandlingen med Metotrexat.

Cyxones hemsida

 

Företrädesemission

 

 

SEK 66,9 Miljoner

December 2021

Finansiell rådgivare