Om Fenix ​​Family  

Fenix Familjs digitala B2B2C-tjänst hjälper banker och kapitalförvaltares kunder att på ett enkelt, snabbt och säkert sätt livsplanera. Detta innebär att Fenix utifrån ett testamente tar fram en unik livsplan för slutkunden, dennes familj, tillgångar och eventuella lån. Planen innefattar juridiska avtal, tips om finansiella tjänster och praktiska förberedelser för att familjen ska få lugn och ro här och nu och i framtiden. Bolagets prenumeranter har vuxit kraftigt sedan lansering. Tillväxten drivs av den trygghet Fenix skapar för slutkonsumenter och partners behov att digitalisera och personifiera en allt viktigare aspekt av finansiella tjänster: livsplanering. 

 

Hemsida: https://fenixfamily.se/ 

 

Kapitalanskaffning

Undisclosed amount

December 2023

Finansiell Rådgivare