Om Svenska Aerogel

Svenska Aerogel tillverkar och kommersialiserar det mesoporösa materialet Quartzene®. Svenska Aerogels affärsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material som möter globala mål för hållbarhet. Quartzene® är flexibelt och kan skräddarsys i olika applikationer för att tillföra avgörande egenskaper i en slutprodukt. Bolagets vision är att vara den mest värdefulla affärspartnern med banbrytande materiallösningar för en hållbar värld.

Pressmeddelande

Caset: 

  • Svenska Aerogel utvecklar produkten Quartzene®, ett patenterat syntetiskt kiselpulver som är framtaget genom över 20 års forskning. Produkten är ett insatsmaterial som används för att effektivisera och tillföra nya hållbara egenskaper i slutprodukter inom framför allt tre olika kundsegment: Bygg & Fastighet, Processindustri och Transport. Bolaget, som är placerat i Gävle, har en produktionsanläggning med en potential att producera 1 000 ton Quartzene årligen.
  • Svenska Aerogel har dessutom introducerat och gjort en patentansökan för produkten SeaQare®, som tillsätts i båtbottenfärg och bidrar till en kontrollerad frisättning av koppar som skyddar båtbottnar mot påväxt. SeaQare har visat mycket god effekt i oberoende havstester gjorda i både Sverige och USA. Därutöver offentliggjorde Svenska Aerogel under hösten 2023 att Bolaget blir unik leverantör av ett nytt aerogelmaterial för användning i en patenterad, högpresterande tandkräm mot ilningar. 
  • År 2020 presenterade Svenska Aerogel sin affärsplan 2.0, och sedan dess har Bolaget fokuserat på försäljning och marknadsföring till potentiella kunder. Detta har resulterat i fler kundprojekt och ökad försäljning av såväl material som tjänster. Svenska Aerogel har även byggt upp ett internationellt distributionsnätverk bestående av 16 distributörer som tillsammans täcker fyra kontinenter. 
  • Svenska Aerogel intensifierar för närvarande sitt försäljningsarbete med ett tydligt fokus på kundsegmentet Transport. Inom segmentet har Bolaget ett flertal kundprojekt inom batterisäkerhet för elfordon, varav en nyckelkund som har projekt tillsammans med flera globala fordonstillverkare. Även inom Svenska Aerogels två andra kundsegment, Bygg & Fastighet samt Processindustri, rör sig ett flertal kundprojekt framåt i Bolagets affärsutvecklingsmodell. Flera av projekten har goda möjligheter till produktlanseringar under 2024.
  • Totalt har Bolaget identifierat sex nyckelkunder som är fördelade inom de tre kundsegmenten. Alla dessa är bolag som Svenska Aerogel ser särskilt stor potential i och som bedöms kunna komma in i kommersiell fas snabbt.  

Hemsida: https://aerogel.se/  

 

Företrädesmission

 

 

SEK 51 Miljoner

December 2023

Finansiell Rådgivare