Vatorsecurities.se använder sig av cookies för att ge dig som besökare en så bra upplevelse som möjligt.

Kommenterar till transaktionerna

Den 9 juni 2021 ingick ZignSec ett avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Web Shield Limited. Genom förvärvet ökar ZignSec sin omsättning med över 300 procent för helåret 2020 på pro forma-basis.

”Det är med stor ödmjukhet och tacksamhet som jag välkomnar flertalet välrenommerade institutioner till vår ägarbas och vi kommer arbeta hårt för att se till att leverera aktieägarvärde till både dem och alla nuvarande aktieägare som tror på ZignSec. Som VD kommer jag göra allt för att säkerställa att vi fortsätter leverera bra affärer, både kommersiellt och i form av förvärv”, kommenterar Timm Schneider, VD.

Pressmeddelande

Om ZignSec

ZignSec AB (publ) är ett RegTech-bolag som utvecklar och driver en teknisk plattform som samlar olika typer av ID-verifieringsmetoder på en plats. Metoderna används av företag för att på ett säkert och snabbt sätt identifiera onlinekunder i realtid. Bolagets kunder återfinns inom ett flertal branscher där identifiering är viktigt, med störst koncentration inom finansiella tjänster och annan reglerad verksamhet.

Caset

  • Globalt plattformsföretag som aggregerar identitetsverifieringslösningar med en förvärvsdriven tillväxtstrategi på den fragmenterade marknaden för identitetslösningar, driven av ökade regulatoriska krav. ZignSec har aggregerat ID-verifierings- och efterlevnadsfunktioner från över 170 länder på sin plattform, vilket möjliggör digital verifiering av användare i över 200 länder. Bolaget redovisade en nettoomsättningstillväxt på 107 procent under första kvartalet 2021 och 113 procent under 2020.
  • Genom framgångsrik integration av bolagen som förvärvades under 2020, Basis ID och Wyzer Limited, har ZignSec framgångsrikt ingått kommersiella avtal med kunder såsom NetEase, Maltas regering och Shufa vilka tillsammans utgör ett totalt initialt ordervärde om minst cirka 54 MSEK under en femårsperiod.

Pressmeddelande om förvärvet

 

Riktade Emissioner

 

 

SEK 141 Miljoner

Juni 2021

Global Coordinator och Sole Bookrunner

Deal team

Anders Arviken
Deal Captain / Partner
Toni Lovric
Head of Corporate Finance / Partner
Erik Sjöström
Executive Advisor / Partner
Jonas Ribbelöv
COO / Partner
Kristofer Krolak
Head of ECM / Partner