Corporate Finance

Vator Securities fokuserar på att identifiera och finansiera tillväxtbolag när de expanderar och utvecklas till morgondagens marknadsledare.

Läs mer

Om Oss

Vator Securities arbetssätt genomsyras av en entreprenöriell anda och hög engagemangsnivå för att driva fram en stark tillväxt för firmans bolagskunder samtidigt som resultat levereras till firmans erfarna och professionella investerarkunder.

Läs mer

Den 26 oktober arrangerades Vator Securities Life Science Summit, en unik healthcarekonferens där vi presenterar några av de mest spännande och innovativa tillväxtbolagen i Sverige och för samman industriledare, entreprenörer och investerare.

Vid Life Science Summit presenterade bolagen BoneSupport, SciBase, BioArctic, Immunovia, Cavis Technologies, Expres2ion Biotech, CombiGene, SenzaGen och AlgoDx. 

Se presentationerna från eventet

Vator Securities agerar Sole Global Coordinator och Sole Bookrunner i ExpreS2ion Biotechsnologies 102 MSEK Företrädesemission

ExpreS2ion Biotechnologies är ett biotechbolag som utvecklar vacciner baserade på komplexa proteiner vilka riktar sig mot infektionssjukdomar och cancer. Bolaget utvecklar en pipeline av förebyggande- och terapeutiska vaccinprodukter samtidigt som intäkter genereras genom utlicensiering av bolagets ExpreS2 plattform.

ExpreS2ions ledande kandidat är ett vaccin mot COVID-19 som är utlicensierat till Bavarian Nordic, där positiv fas II data rapporterades i februari 2022 och där klinisk fas III inledes under september 2022. ExpreS2ion har en stark pipeline av kandidater i pre-klinisk fas.

Läs mer

Vator Securities agerar Sole Global Coordinator och Sole Bookrunner i Immunovias 202 MSEK Företrädesemission

Immunovia är ett diagnostikföretag med visionen att revolutionera den blodbaserade diagnostiken och öka överlevnadsfrekvensen för patienter med cancer. Immunovia har lanserat det första blodtestet i världen som är framtaget för tidig detektion av bukspottkörtelcancer som är en allvarlig cancerform med låg överlevnadsfrekvens. Den låga överlevnadsfrekvensen förklaras av att bukspottkörtelcancer vanligtvis detekteras i ett sent skede när tumören har metastaserat.

Immunovia har utvecklat IMMray® PanCan-d, som är det första blodbaserade testet specifikt utvecklat för tidig diagnos av bukspottkörtelcancer, pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC). Sedan 2016 har Immunovia genomfört flera storskaliga studier inriktade mot de huvudsakliga riskgrupperna för bukspottkörtelcancer. Sammantaget har studierna bedrivits vid ett 30-tal sjukhus i USA och Europa och omfattat flera tusentals patienter. Baserat på de studier som genomförts är Immunovias bedömning att IMMray® PanCan-d har oöverträffad klinisk prestanda för tidig detektion av bukspottkörtelcancer.

Läs mer

Vator Securities rådger SciBase i 80 MSEK Företrädesemission

SciBase Holding är ett medicintekniskt bolag som utvecklar point-of-care instrument för atopiskt eksem, icke-invasiv detektion av hudcancer och andra hudsjukdomar. Produkterna är baserade på bolagets teknologiplattform som kombinerar artificiell intelligens med elektrisk impedansspektroskopi, en teknologi baserad på mer än 20 år av forskning vid Karolinska Institutet.

SciBase produkter inkluderar Nevisense och Nevisense Go och för närvarande adresserar plattformen detektion av atopiskt eksem, melanom och icke-melanom hudcancer. Nevisense är den enda produkt som är godkänd av FDA för detektion av malignt melanom och det enda instrumentet i Europa med ett MDR-godkännande för detektion av hudcancer.

Läs mer

Vator Securities agerar Global Coordinator och Sole Bookrunner i Trustscale AB:s Private Placement genom en primary och secondary equity offering till Priveq

Trustscale AB och deras operativa koncern Verisec International är ett globalt krypteringsföretag, med en teknikplattform som används av banker och betalningsförmedlare. Trustscale erbjuder betalningssäkerhet och användarautentisering som skapar trovärdighet och tillit mellan banker, betalningsleverantörer, handlare, och konsumenter genom säkra digitala transaktioner.

Ett globalt regulatoriskt paradigmskifte förändrar nu status quo och utlöser ett skifte i kryptering för betalsäkerhet från dagens lokala, enkundslösningar till en ny outsourcad, molnbaserad och globalt skalbar lösning (”shared service”).

Läs mer

Fler nyheter