Corporate Finance

Vator Securities fokuserar på att identifiera och finansiera tillväxtbolag när de expanderar och utvecklas till morgondagens marknadsledare.

Läs mer

Om Oss

Vator Securities arbetssätt genomsyras av en entreprenöriell anda och hög engagemangsnivå för att driva fram en stark tillväxt för firmans bolagskunder samtidigt som resultat levereras till firmans erfarna och professionella investerarkunder.

Läs mer

Den 26 oktober arrangerades Vator Securities Life Science Summit, en unik healthcarekonferens där vi presenterar några av de mest spännande och innovativa tillväxtbolagen i Sverige och för samman industriledare, entreprenörer och investerare.

Vid Life Science Summit presenterade bolagen BoneSupport, SciBase, BioArctic, Immunovia, Cavis Technologies, Expres2ion Biotech, CombiGene, SenzaGen och AlgoDx. 

Se presentationerna från eventet

Vator Securities rådger SeaTwirl i 64,5 MSEK Företrädesemission

SeaTwirl är ett svenskt energi tech bolag inom vindkraft med visionen att bli en världsledande leverantör till flytande vindkraftsparker. SeaTwirls unika flytande vindkraftverk är enkelt och robust med få rörliga delar. Detta passar förhållandena på havet och minimerar behovet av underhåll, vilket leder till färre stillestånd och fler drifttimmar. Detta är viktiga förutsättningar för att minska kostnaderna vid produktion av energi.

Efter den framgångsrikt installerade 30 kW-prototypen S1, som har fungerat effektivt sedan 2015, fokuserar SeaTwirl på utvecklingen av SX, nästa generations flytande vindkraftverk med +10MW turbineffekt. Parallellt med utvecklingen av SX avser bolaget fortsätta effektiviseringen och delar av produktionen av S2x med 1 MW turbineffekt som planeras installeras i Norge.

Läs mer

Vator Securities rådger Stardots i 15 MSEK Private Placement

Stardots är ett deep tech bolag som förenar ingenjörer och matematiker med neurologer och life-science utvecklare. Bolagets initiala fokus är på Parkinsons sjukdom där Stardots digitala plattform, ANLIVA™, analyserar typiska symptom hos patienter med hjälp av matematiska modeller, sensordata och artificiell intelligens genom patientens egen smartphone.

Detta omvandlas i sin tur till kvantifierbara markörer som kan användas till att övervaka sjukdomsprogressionen och optimera behandling. Vårdgivare får därmed analyser, statistik samt behandlingsförslag baserade på patientens markörer, vilket möjliggör individualiserad telemedicinsk behandling. Stardots vision är att dess digitala hälsoplattform ANLIVA™ ska bli en ny standard för objektiv, jämlik, globalt tillgänglig och kostnadseffektiv vård för Parkinsons sjukdom. 

Läs mer

Vator Securities rådger WntResearch i 40 MSEK Företrädesemission

WntResearch är ett biotechbolag inom onkologi som utvecklar läkemedelskandidaten Foxy-5 för att motverka utveckling av cancermetastaser. Foxy-5 befinner sig i den pågående kliniska fas 2-studien NeoFox.

Studien inkluderar patienter med tjocktarmscancer i stadium II/III som vid diagnos, enligt etablerade bedömningskriterier, anses ha en hög risk för återfall efter det att primärtumören opererats bort. Foxy-5 är en peptid som efterliknar effekten av WNT5A-proteinet som finns naturligt i kroppen, ett protein som motverkar spridningen av cancerogena celler i kroppen.

Läs mer

Vator Securities rådger Plexian i 33 MSEK Företrädesemission

Plexian har utvecklat plattformen Edge, som är ett nyutvecklat lojalitetsprogram. Edge, som framförallt grundar sig på affärsmöjligheter skapade genom Open Banking, använder sig av kortkopplade tjänster som samlar in transaktionsdata och köpmönster.

Data samlas in i syfte att skapa en bättre förståelse för användaren av Edge, för att därigenom kunna lämna mer personifierade köperbjudanden baserat på användardata som genereras på Edge. Genom att Plexian ingår partnerskap med stora medlemsorganisationer där ett befintligt användargränssnitt redan är etablerat har Edge förutsättningar att snabbt nå ett stort antal användare till en mycket låg kundackvisitionskostnad.

Läs mer

Fler nyheter