Corporate Finance

Vator Securities fokuserar på att identifiera och finansiera tillväxtbolag när de expanderar och utvecklas till morgondagens marknadsledare.

Läs mer

Om Oss

Vator Securities arbetssätt genomsyras av en entreprenöriell anda och hög engagemangsnivå för att driva fram en stark tillväxt för firmans bolagskunder samtidigt som resultat levereras till firmans erfarna och professionella investerarkunder.

Läs mer

Vator Securities rådger Medfield Diagnostics i 33 MSEK Företrädesemission

Medfield är ett medicintekniskt företag som har utvecklat produkten MD100 Strokefinder, en enhet som drivs av AI och mikrovågsteknik som kan skilja strokepatienter från friska individer och skilja mellan stroke som orsakas av en blodpropp och de som orsakas av en blödning.

Genom att dirigera patienten direkt till ett stroke- eller traumacenter kan kvalificerad behandling påbörjas mycket snabbare, vilket leder till tidsbesparingar, snabbare vård, bättre resultat och lägre sjukvårdskostnader. Bolaget genererar intäkter genom försäljning av MD100-systemet, mjukvaruuppgraderingar, service och underhåll samt material.

Läs mer

Vator Securities rådger Moberg Pharma i 100 MSEK Företrädesemission

Moberg Pharma AB (publ) är ett svenskt läkemedelsbolag med fokus på kommersialisering av egenutvecklade läkemedel baserade på beprövade substanser. Bolagets främsta tillgång är MOB-015 – en ny utvärtes behandling av nagelsvamp. Kliniska fas 3-studier av fler än 800 patienter för MOB-015 indikerar att produkten har potential att bli den framtida marknadsledaren inom nagelsvamp.

Moberg Pharma har avtal med kommersiella partners på plats i bland annat Europa och Kanada. MOB-015 rekommenderades för marknadsgodkännande i EU juni 2023.

Läs mer

Vator Securities rådger ZignSec i 26 MSEK Företrädesemission

ZignSec är ett RegTech-företag som tillhandahåller och utvecklar en komplett KYC, KYB-compliance plattform. Plattformen ger bolagets kunder en sömlös onboardingprocess och lätthanterlig övervakning, vilket möjliggör för kunderna att på ett säkert sätt expandera sin verksamhet internationellt samtidigt som de uppfyller compliance processer.

Plattformen utvecklas ständigt genom addering av ledande tjänster och verktyg, vilket förbättrar kundupplevelsen och konkurrenskraften. För närvarande har ZignSec hundratals kunder spridda över en rad branscher där identifiering utgör en viktig faktor, med störst koncentration inom finansiella tjänster och annan reglerad verksamhet.

Läs mer

Vator Securities rådger AAC Clyde Space i 74 MSEK Företrädesemission

AAC Clyde Space är en ledande global specialist på småsatelliter med målet att bli världsledande inom högkvalitativ och aktuell rymddata (Space Data as a Service), som kan tillämpas för att möta globala utmaningar och förbättra livet på jorden. Hittills har ~30 satelliter designats, tillverkats och skjutits upp.

AAC Clyde Space är specialiserat på teknik och tjänster för små satelliter som gör det möjligt för företag, myndigheter och utbildningsorganisationer att få tillgång till högkvalitativ och aktuell data från rymden.

Läs mer

Fler nyheter