Om Immunovia 

Immunovia är ett diagnostikföretag med visionen att revolutionera den blodbaserade diagnostiken och öka överlevnadsfrekvensen för patienter med cancer. Immunovia har lanserat det första blodtestet i världen som är framtaget för tidig detektion av bukspottkörtelcancer som är en allvarlig cancerform med låg överlevnadsfrekvens. Den låga överlevnadsfrekvensen förklaras av att bukspottkörtelcancer vanligtvis detekteras i ett sent skede när tumören har metastaserat. 

Immunovia har utvecklat IMMray® PanCan-d, som är det första blodbaserade testet specifikt utvecklat för tidig diagnos av bukspottkörtelcancer, pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC). Sedan 2016 har Immunovia genomfört flera storskaliga studier inriktade mot de huvudsakliga riskgrupperna för bukspottkörtelcancer. Sammantaget har studierna bedrivits vid ett 30-tal sjukhus i USA och Europa och omfattat flera tusentals patienter. Baserat på de studier som genomförts är Immunovias bedömning att IMMray® PanCan-d har oöverträffad klinisk prestanda för tidig detektion av bukspottkörtelcancer.

Pressmeddelande

Caset: 

  • IMMray® PanCan-d erbjuds exklusivt av Immunovia Inc. (Immunovias dotterbolag i USA) som ett laboratorieutvecklat test (LDT). Under 2022 har Immunovia väsentligt stärkt sin organisation i USA i syfte att driva marknadsacceptans och arbetat mot kostnadsersättning i USA, vilket Bolaget bedömer är den största och mest lukrativa marknaden. 
  • Kommersialisering av IMMray® PanCan-d startade i augusti 2021 i USA. Under 2022 tog Immunovia avgörande steg i processen mot kostnadsersättning i USA. I juni 2022 erhöll Bolaget godkännande för en CPT PLA-kod (Current Procedural Terminology Proprietary Laboratory Analyses) från American Medical Association (AMA) för testet IMMray® PanCan-d. Koden började gälla den 1 oktober 2022.  
  • Ytterligare ett viktigt steg togs i november 2022 då Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) fastställde prissättningen till 897 USD för Immunovias IMMray® PanCan-d test. Betalningen för IMMray® PanCan-d med denna PLA-kod har inkluderats i CMS Clinical Lab Fee Schedule 2023 och den fastställda prissättningen trädde i kraft den 1 januari 2023. 
  • Bolaget avser att under den kommande 24-månadersperioden genomföra en rad investeringar som ett led i att skala upp den operationella verksamheten och accelerera den kommersiella utrullningen av IMMray® PanCan-d. Investeringarna inkluderar bland annat att bygga ut försäljningsorganisationen och Bolagets nätverk av ledande opinionsbildare (Eng. Key Opinion Leaders) samt investera i digital marknadsföring för att driva efterfrågan och stödja en fortsatt försäljningstillväxt.

Immunovias hemsida

 

Företrädesemission

 

 

SEK 202,2 Miljoner

Februari 2023

Sole Global Coordinator and Sole Bookrunner