Vatorsecurities.se använder sig av cookies för att ge dig som besökare en så bra upplevelse som möjligt.

Corporate Finance

Vator Securities fokuserar på att identifiera och finansiera nordiska tillväxtbolag när de expanderar och utvecklas till morgondagens marknadsledare.

Läs mer

Om Oss

Vator Securities arbetssätt genomsyras av en entreprenöriell anda och hög engagemangsnivå för att driva fram en stark tillväxt för firmans bolagskunder samtidigt som resultat levereras till firmans erfarna och professionella investerarkunder.

Läs mer

Den 9 juni arrangerade Vator Securities eventet Vator Tech Days med inriktning på bolag som arbetar med framtidens teknik inom förnybar energi och hållbara innovationer. Eventet var en möjlighet för investerare att träffa de mest spännande och snabbväxande bolagen inom segmenten.

Närvarande bolag var Soltech Energy Sweden, Renewcell, Nexam Chemical, Ljusgårda, Minesto, JonDeTech, Resolution Games, Pharem Biotech, PowerCell Sweden, Swedish Stirling, OXE Marine och Sivers Semiconductors.

Se presentationerna från eventet

Vator Securities rådger Xintela i 28 MSEK riktad emission

Vator Securities agerar som Sole Bookrunner i samband med transaktionerna om cirka SEK 28 miljoner.

Xintela utvecklar novella stamcellsterapier och antikroppsbaserade riktade cancerterapier baserade på integrinmarkörteknologi-plattformen XINMARK®. Den patenterade stamcellsprodukten XSTEM®, producerad i Xintelas egen GMP-anläggning, påbörjar en klinisk fas I/IIa studie 2021.

Läs mer

Vator Securities rådger JonDeTech i 32 MSEK riktade emissioner

Vator Securities agerar som Sole Bookrunner i samband med transaktionerna om cirka SEK 32,4 miljoner.

JonDeTech är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför patenterad IR-sensorteknik som bygger på nanoteknologi. Bolagets IR-sensorer är ned till en tiondel så tjock som konventionella sensorer, byggda i plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad, vilket öppnar för en mångfald av applikationer inom bland annat konsumentelektronik och mobiltelefoner.

Läs mer

Vator Securities rådger ZignSec i 141 MSEK riktade emissioner

Vator Securities agerar som Global Coordinator och Sole Bookrunner i samband med transaktionerna om cirka SEK 141 miljoner.

Nyemissionerna riktades till svenska och internationella investerare, däribland Lloyd Fonds, Altitude Capital, Consensus Asset Management och Knutsson Holdings.

Läs mer

Boris Kotur ansluter till Vator Securities som Associate, där han kommer hantera ECM-transaktioner

Idag ansluter Boris Kotur till Vator Securities som Associate, där han kommer hantera ECM-transaktioner inom vårt Corporate Finance-team.

Efter att ha tillbringat de senaste fyra åren hos Vinge, en av de ledande svenska advokatbyråerna, är vi mycket glada över att ha Boris med oss. Därmed tillkommer ytterligare en talang till vår plattform som betjänar våra klienter.

Läs mer

Fler nyheter