Vatorsecurities.se använder sig av cookies för att ge dig som besökare en så bra upplevelse som möjligt.

Swiss Nordic Bio 2020

Se filmen

Corporate Finance

Vator Securities fokuserar på att identifiera och finansiera nordiska tillväxtbolag när de expanderar och utvecklas till morgondagens marknadsledare.

Läs mer

Analys

Vator Securities uppdragsanalys erbjuds till ett fåtal utvalda life science-bolag - ”By Invitation Only”. Uppdragsanalyser publiceras löpande.

Läs mer

Moberg Pharma market update hölls den 25 november.

Moberg Pharma offentliggjorde nyligen avsikten att dela ut dotterbolaget OncoZenge genom en Lex ASEA-utdelning för att sedan notera bolaget på Nasdaq First North Growth Market, samt säkerställde finansiering både för OncoZenge och Moberg Pharma.

Vid konferensen deltog Moberg Pharmas VD Anna Ljung samt styrelseordförande Peter Wolpert.

Se presentationen här.

Bolags- och kapitalmarknadsjurist till Vator Securities

Som bolags- och kapitalmarknadsjurist kommer du att arbeta med ECM-transaktioner där Vator Securities agerar finansiell rådgivare.

Din roll kommer vara att tillsammans med teamet inom Corporate Finance och ECM utarbeta optimala lösningar för en transaktion. Du kommer även att vara primär kontaktpunkt mot de externa legala rådgivarna i respektive transaktion.

Läs mer

IBD Junior Analyst – Corporate Finance till Vator Securities

Som junior analytiker kommer fokus ligga på att assistera dina kollegor vid framtagandet av företagspresentationer, arbeta med research, samt bistå med administration kring transaktioner och projekt.

Teamet består idag av 9 personer och kommer att utökas med ytterligare juniora talanger.

Läs mer

Vator Securities rådger Xintela i 37 MSEK optionsinlösen

Vator Securities agerar som finansiell rådgivare i samband med transaktionen om SEK 37 miljoner.

Xintela är en innovatör i utvecklingen avregenerativa cellterapier och riktade cancerterapier baserade på denpatenterade markörteknologiplattformen XINMARK®.

Läs mer

Vator Securities rådger NextCell Pharma i 150 MSEK företrädesemission

Vator Securities agerar som finansiell rådgivare i samband med transaktionen om cirka SEK 150 miljoner.

NextCell är ett cellterapibolag som nyligen avslutat fas II med sin främsta läkemedelskandidat ProTrans™, en behandling av diabetes typ-1. I Bolagets kliniska studier har ProTrans™ visat både säkerhet och effekt i bevarandet av patientens egen insulinproduktion.

Läs mer

Fler nyheter