7 juni 2023

Vator Securities rådger AAC Clyde Space i 74 MSEK Företrädesemission

Om AAC Clyde Space

AAC Clyde Space är specialiserat på teknik och tjänster för små satelliter som gör det möjligt för företag, myndigheter och utbildningsorganisationer att få tillgång till högkvalitativ och aktuell data från rymden. Företagets växande kapacitet omfattar tre divisioner:

 • Space Data as a Service – levererar data från rymden direkt till kunder.
 • Rymduppdrag – nyckelfärdiga lösningar som ger kunderna möjlighet att effektivisera sina rymduppdrag.
 • Rymdprodukter och komponenter – ett komplett utbud av standardiserade och skräddarsydda delsystem, komponenter och sensorer.

AAC Clyde Space är en ledande global specialist på småsatelliter med målet att bli världsledande inom högkvalitativ och aktuell rymddata (Space Data as a Service), som kan tillämpas för att möta globala utmaningar och förbättra livet på jorden. Hittills har ~30 satelliter designats, tillverkats och skjutits upp.

Koncernens huvudsakliga verksamhet finns i Sverige, Storbritannien, Nederländerna, Sydafrika och USA, med partnernätverk i Japan och Sydkorea.

Pressmeddelande

Caset

 • Rymdekonomins nästa jättekliv: Den globala rymdindustrin omsätter ca 350 miljarder USD och kan öka till >1 biljon USD år 2040; klimatförändringar, säkerhetsproblem och telekom driver på en boom som möjliggörs av tekniska framsteg och mer och bättre rymddata.
 • Små satelliter driver på paradigmskiftet inom rymdindustrin. Tekniska framsteg har gjort små satelliter mycket mer kapabla och billigare att bygga/skjuta upp. Ökad efterfrågan på rymddata, avancerad fjärranalys, kommunikation och navigering möjliggör ett stort antal nya tillämpningar för att hantera brådskande globala ESG-utmaningar.
 • AAC Clyde Space har tre tillväxtområden med fokus på rymddata (Space Data as a Service):
  • Jord- och skogsbruk: Enorm potential och stor användare av data. Högkvalitativa optiska data för jord- och skogsbruk levereras som en ”Space Data as a Service”.
  • Sjöfart och energi: Data och tjänster för sjöfartssektorn. Utvecklar den första satelliten i en framtida konstellation för att tillhandahålla rymdbaserad VDES för tvåvägskommunikation med jordytan tillsammans med Saab och ORBCOMM.
  • Väder och klimat: Avancerade sensorer för att förbättra väderprognoser/övervaka klimatförändringar. Leverantör till europeiska rymdorganisationens (ESA) arktiska vädersatellitsystem (AWS).

Hemsida: https://www.aac-clyde.space/