22 mars 2024

Vator Securities rådger Magle Chemoswed Holding i samband med bolagets offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Amniotics

Om Magle Chemoswed Holding 

Magle Group har som mål att etablera sig som en ledare inom livsförändrande hälsoinnovationer av hög kvalitet för att möta medicinska behov genom vetenskaplig excellens. Magle Group bygger på strategiska förvärv som syftar till att driva tillväxt och diversifiera risker. Idag omfattar koncernen två verksamhetsområden. Magle Chemoswed – en kontraktsutvecklings- och tillverkningsbolag (CDMO) med ett starkt rykte för sin högkvalitativa utvecklings- och tillverkningsexpertis och Magle PharmaCept – ett etablerat försäljnings- och marknadsföringsbolag för utveckling och direktförsäljning av koncernens medicintekniska produkter.

Caset 

  • Amniotics är ett bioteknikföretag i klinisk fas som utvecklar innovativa terapier baserade på mesenkymala stamceller från fostervatten. Bolaget utvecklar läkemedel för avancerad terapi (ATMPs) för att behandla sjukdomar och skador där effektiva behandlingar för närvarande saknas. Amniotics har en etablerad GMP-anläggning, godkänd och licensierad av det svenska Läkemedelsverket. Parallellt med de egna utvecklingsprojekten har företaget kapacitet som Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO) för andra bioteknikföretag. Amniotics har sitt huvudkontor i Lund, Sverige. 
  • Genom det föreslagna förvärvet kommer Magle Group att ta över Aminotics cGMP-licensierade ATMP-anläggning och därigenom säkerställa att nordiska forskningsbaserade företag får tillgång till utvecklings- och tillverkningsstöd inom detta snabbt växande bioteknikområde. Integrationen av Amniotics kapacitet och kunskap med Magle Groups banbrytande DSM-teknologi (Degradable Starch Microspheres) ger dessutom möjligheter att bredda den DSM-baserade produktportföljen. 
  • Magle Group är fortsatt engagerat i Amniotics pågående projekt och kliniska aktiviteter, baserat på potentialen att ge långsiktiga fördelar för patienter. Magle Group förutser för närvarande inga väsentliga förändringar i Amniotics verksamhet, inklusive operativa anläggningar, dess ledning eller anställda eller deras anställningsvillkor. Magle Group förväntar sig dock att förvärvet kommer att erbjuda synergier i ett långsiktigt perspektiv. 

Hemsida: https://maglegroup.com/